EGYÉNI VÁLLALKOZÓKKAL

Az Ön gondozói tevékenysége Németországban

Az Európai Unióban, így Németországban is, magyar állampolgárok számára üzletnyitási és letelepedési szabadság van. 24-órás gondozói tevékenység esetében Ön a mi segitségünkkel  egy gondozói egyéni vállalkozói engedélyt vált ki Németországban és a mi Franchise rendszerünkön belül önállóan tevékenykedik.

Az Ön kapcsolata a gondozottal ill. családjával 

Haromsz gondoz megbizo

A tevékenység megkezdése előtt a Franchise Átvevő, mint németországi egyéni vállalkozó egy szolgáltatási szerződést köt  a gondozottal ill. családjával a 24-órás gondozói ellátásról. Ebben a szerződésben a korábban kidolgozott igényfelmérés alapján megállapodás születik a gondozó és a gondozott között, többek között a gondozási tevékenység részleteiről, mint például a munkaidőről és a napi munkaszünetről, valamint a díjazásról is. Ezzel a gondozó és gondozott között egy megbizó-megbizott viszony jön létre. Mi vigyázunk arra, hogy ebben a szerződésben úgy a gondozó, mint a gondozott érdekei kiegyensúlyozottan figyelembe legyenek véve.

Jogilag Ön ezzel önálló német gondozó-kisvállalkozóvá válik, aki saját nevében jár el. Ön be van jelentve minden releváns német hatóságnál, mint például a lakásbejelentésnél, ipari kamaránál, adóhivatalnál, külföldieket ellenőrző hivatalnál. Több viszonylatban (adóteher, munkabeosztás, szabadság) státusa jobb, mintha alkalmazott lenne.

Ön, mint egyéni gondozói kisvállalkozó szervezi a gondozott 24-órás otthoni ellátását. Ezt Ön a gondozott ill. hozzátartozói megbizásából önállóan végzi.

A legtöbb esetben a gondozói tevékenységhez háztartási tevékenység is párosul, amely a szolgáltatási szerződésben rögzitődik.

Szolgáltatásaink: ÖN RÉSZÉRE MINT FRANCHISE ÁTVEVŐ